01

Curriculum Vitae


Profil - Knud Børge Møller

Arbejde med og for beredskab har været og er den røde tråd i min karriere. Ligessom ledelse har været en del af alle mine job.

Politisk kendt for at være faglig velfunderet, engageret og saglig.

 

En af mine spids kompetencer er at tænke og agere i helheder. Det gælder internt på arbejdspladsen og i forhold til eksterne aktører. Dette har skabt mange gode resultater med baggrund i ordholdenhed og troværdighed. 


Mine kommunikations- og formidlingsevner har bidraget til medarbejdertrivsel og øget motivation på arbejdspladsen. 


Mine chefkollegaer og medarbejdere oplever mig som en interesseret og involverende chef der udviser stor tillid til den enkelte. ”En der er god at have bag sig”

02

Ledelse


Strategisk ledelse

Deltagelse i feltet mellem det administrative niveau og det politiske i udvalgsarbejde (Teknik & Miljø) og intenst i bestyrelsesarbejdet i § 60 selskabet.


Brobygger i forhold til forskellige politiske holdninger, prioriteringer og ønsker.


Sammenlægning af 11 kommunale beredskaber til en enhed i et § 60 selskab.


Udvikling af det strategiske værktøj i form af risikobaseret dimensionering. En samlet strategiplan for valgperioden.


Gennemførelse af organisationsændringer, og arbejde med kulturforandringer, samt GDPR.

Operationel ledelse

Implementering af risikobaseret dimensionering


Implementering af fælles kultur omkring beredskab, sikring og forsikring.


Forandringsprocesser i administrationen og nedskæringer.

Personaleledelse

Organisationsforandringer


Kommunikation


Rekruttering og afskedigelse


Medarbejdersamtaler


Konflikthåndtering


Formand MED udvalg


Lønforhandlinger

Forhandling

Kontrakter med eksterne leverandører 5 og 10 års aftaler op til

kr. 600 mill.

03

Projekter


Udviklingsprojekter

Udvikling af diverse køretøjer – redningsvogn, HSE (Hurtig Sluknings Enhed)


Indførelse af kæderedning i Region Nordjylland


Donation og aflevering af i alt 14 brandkøretøjer og 2 ambulancer i Makedonien (2006 - 2019)


Risikobaseret dimensionering


Sammenlægning af fire kommuners beredskab


Sammenhæng mellem beredskab, sikring og forsikring


Holdleder ledelseskompetence


Organisationsændringer

04

Andre aktiviteter


Bestyrelser

Forening af Kommunale Beredskabschefer

1988 – 1995 Bestyrelsesmedlem


Dansk Katastrofemedicinsk Selskab
1998 - 2002 Bestyrelsesmedlem

2002 - 2006 Formand

2006 - 2011 Næstformand


Brandteknisk Selskab

1998 - 2007 Bestyrelsesmedlem 

2007 - 2011 Næstformand

Regionale

KKR – Kommune Kontakt Rådet, Nordjylland

Repræsentant for de nordjyske kommuner:

 

1998 - 2019 Præhospitale udvalg

2000 - 2016 112- udvalg 

2000 - 2016 Beredskabsudvalget, Nordjyllands Politi

2000 - 2016 Lokale Beredskabsstab (LBS), Nordjyllands Politi

2015 - 2019 Lokale Beredskabsstab – strategisk niveau, Nordjyllands Politi

Godkendelse

2018 "Hemmelig”, Politiets Efterretnings Tjeneste

Cencor

2008 - 2017 Beredskabstyrelsen, Indsatslederkursus

Undervisning

Beredskabsstyrelsen                                                          

Indsatslederkurser

Katastrofemedicinske kurser

Operativ ledelse under stress

Risikobaseret dimensionering

 

Falck

Operative lederkurser

Risikobaseret dimensionering

 

Hovedstadens Sygehus fællesskab

Lægeholdskurser

 

Social- og Sundhedsskolen, Silkeborg

Paramedicineruddannelsen

 

Hjørring Kommune

Arbejdsmiljøkurser

MED - kurser

Udvalg

Har gennem årene siddet i en lang række udvalg i ministerier, styrelser, region mv. Herunder i Stifinder projektet i Beredskabsstyrelsen vedrørende udarbejdelse af koncept for risikobaseret dimensionering.

Planer

Deltaget i udvikling af en lang række projekter og planer. B.la.: Plankompleks for beredskabet i Københavns Lufthavn

Planer for flere topmøder i København

Delplaner for deltagelse i aktioner med Politiet – herunder Aktionsstyrken

Komplet plankompleks for ”Dana Cup” , Hjørring– fodboldturnering med ca. 25.000 deltagere

Netværk

Har målrettet opbygget et solidt og vidtforgrenet personligt netværk indenfor alle aktører indenfor beredskaberne på højeste niveau.

Indsatsledelse

I min tid i beredskabet har jeg deltaget i mere end 3000 udrykninger på mange forskellige pladser. Brandmandspladser, holdleder og ikke mindst indsatsleder. Derudover som redningsmand og ambulanceredder.


Indsatserne spænder over alle typer brande, herunder stigeredning, springtæppe aktioner, lejligheds- og tagbrande, færdselsuheld mm.


Virket som indsatsleder ved urolighederne 18. maj på Nørrebro i København og færge (Pride of Telemark) der var ved at synke i Hirtshals Havn.


Derudover deltaget i Stabs og KSN arbejde ved topmøder, flystyrt, vejrligshændelser, modtagelse af VIP personer, oversvømmelserne i Vendsyssel 2014.

MED- og Arbejdsmiljøunderviser

Har undervist kommunalt ansatte i MED-aftalen og arbejdsmiljø.

05

Sprog og IT

Engelsk - Tysk

Konversationsniveau

                                                

Norsk - Svensk

Konversationsniveau

 

MS Office

Bruger

 

Internet

Bruger

06

Karriere

2022-

KBM-BEREDSKAB
Udvikling af værktøjer og konsulent

2022-

Partner, Crisis Revolution
Udvikling af værktøjer og konsulent

2016-2019

Stabschef, Nordjyllands Beredskab

Daglig leder af staben, samt central funktion i transsissionsprocessen ved sammenlægningen af 11 beredskaber til 1. Arbejde i det stratetiske rum mellem politisk bestyrelse og Nordjyllands Beredskab.

2010-2016

Deltagelse i forberedelse og afvikling af møder i Teknik og miljø udvalget under ledelse af direktøren

1997-2016

Sekretær for Beredskabskommissionen, Hjørring Kommune

Daglig drift af beredskabet, risikobaseret dimensionering, overholdelse af serviceniveauer. Gennemførelse af besluttet serviceniveau, og indsatsområder

2013-2016

Beredskabchef og chef for klynge intern service, Hjørring Kommune

Som en af fire chefer i Teknik og Miljø ansvarlig for 6 teams, Kommunale bygninger, Serviceteam, Hjørring Hallerne, Kantiner, Administration, økonomi og grundsalg, og beredskab. Integration af nye funktionsområder i Teknik og miljø

2010-2013

Beredskabschef og kontorchef, Hjørring Kommune

Som en af fire chefer i Teknik og Miljø ansvarlig for 4 teams, Ejendomsdata, Byggeri og Natur og Administration, samt beredskabschef.

Gennemførelse af organisationsændring, samt store omlægninger i sagsgange, som  muliggjorde sammenlægning af Ejendomsdata og Byggeri og Natur, og en væsentlig mandskabsreduktion

2007-2010

Beredskabschef, Hjørring Kommune

Sammenlægning af 4 beredskaber. Gennemgribende modernisering af materiel og metoder. Udvikling og implementering af plan for risikobaseret dimensionering og beredskabsplan – herunder etablering af kriseberedskabsstab. Integration af beredskab, sikring og forsikring. Medlem af chefgruppen i Teknik- og miljøområdet

1997-2007

Beredskabschef, Hjørring Kommune

Gennemførsel af det enstrengede beredskab. Samling af kommunens forskringsadministration i en enhed.

Arbejde med arbejdsmiljø på kommune niveau, herunder ledelse af daglig sikkerhedsleder.

1987-1997

Brandinspektør, Københavns Brandvæsen

  • Indsatsleder
  • Daglig leder vagt- og alarmcentral
  • Forebyggende afdeling
  • Souschef udryknings- og personaleafdeling
  • Operativ leder ambulancetjenesten
  • Stationschef


Meget bred specialist viden indenfor ovennævnte områder. Gennemførelse af store omvæltninger på grund af reduktion i styrken. Med i styregruppe for en altomfattende organisationsændring.

1983-1987

Stationsleder, Falck Bogense

Professionalisering af et deltidsbrandvæsen.

1983-1987

Vicebrandinspektør, Bogense Kommune

Indsatsledelse og brandsyn.

1981-1983

Ingeniør, Falck Hovedkontor

Standardisering af køretøjer. Materiel indkøb. Udvikling af følgeskade- og affugter koncept.

1973-1981

Ferieafløser, Falck Vejle, Kolding og Hillerød

Deltagelse alle former for opgaver løst af Falck

1975-1979

Sektionsleder af reserven, Civilforsvarskorpset

Undervisnings- og øvelses planlægning. Vagthavende i udrykninger.

1974-1975

Værnepligtig, delingsfører og sektionsleder af reserven, Civilforsvarskorpset

Faglig uddannelse, delingsfører uddannelse. Uddannelse og øvelses aktivitet.

07

Uddannelse og kurser

2013

Indsatsleder overgangsuddannelse

Beredskabsstyrelsen

2008

Frigørelse let og tung

Beredskabsstyrelsen

2007

Major Insident

Regent College London

2007

Indsatsleder supplering

Beredskabsstyrelsen

2006

Indsatsleder vedligehold

Beredskabsstyrelsen

2004

Den multitraumatiserede patient

Nordjyllands Amt

2000

Arbejdsmiljøunderviser

Arbejdsmiljø Uddannelserne i Kommuner og Amter

2000

MED uddannelsens undervisningsuddannelse

AUKA

1999

Beredskabsplanlægning

Beredskabsstyrelsen

1996

Projektledelse

Københavns Kommunes Kursuscenter

1995

Ledelse og personlig udvikling

Københavns Kommunes Kursuscenter

1995

Kursus i medieanvendelse

Beredskabstyrelsen

1988

Brandteknisk Byggesagsbehandling, industribyggeri

Horsens Tekniske Skole

1988

Brandinspektørkursus

Statens Brandskole

1988

Kredsløbsrøgdykker

Købenshavns Brandvæsen

1984

Indsatslederkursus

Statens Brandskole

1984

Befalingsmandskursus

Statens Brandskole

1984

Røgdykkerinstruktør

Statens Brandskole

1981

Akademiingeniør, maskinretningen

Danmarks Ingieniør Akademi

1974

Sektionsleder ll

Civilforsvarskorpset

1974

Delingsfører

Civilforsvarskorpset